Priser i: 
På svenska In English

Elektrisk erosion

Tips: Läs också om anledningen till att vi valt att sälja nya motorer istället för att bara ersätta lagren.

Orsaken till att fläktmotorerna i äldre värmepumpar börjar missljuda är skador på kullagren i motorn. Motoraxeln är upphängd med ett kullager i varje ände. Skadorna orsakas ev elektriska strömmar genom kullagren. Detta fenomen går under beteckningen elektrisk erosion, EDM, Electric Discharge Machining, gnisterosion. Lagren förstörs efterhand på grund av elektriska urladdningar mellan kulor och lagerbanor.

Det är ett problem som har uppstått på senare år när man har börjat att köra med variabla drifter (olika hastigheter) med hjälp av olika elektroniska lösningar för frekvensstyrning. Inducerade spänningar uppkommer som i vissa fall laddar ur genom just kullagren.

Det finns olika lösningar för att komma till rätta med problemet men det som Panasonic valt på bland annat sina nordenmodeller är att ersätta de tidigare stållagren (som leder ström) med keramiska lager (som inte leder ström). De lager som Panasonic använder har keramiska kulor och lagerbanor av stål. Denna typ av lager kallas i kullagerbranschen för hybridlager. Riktiga keramiska lager har både kulor och lagerbanor av keramik. Men dessa är förmodligen för dyra och också tekniskt onödiga när det gäller att enbart stoppa elektriska överslag.

Att en Panasonic fläktmotor har keramiska lager kan utläsas av att artikelnumret innehåller bokstäverna CB som står för Ceramic Bearings (keramiska kullager).