Priser i: 
På svenska In English
Detta ingår i installation av luftvärmepump

Vi utför installationer endast i Göteborgsregionen. I priserna ingår resa på totalt 10 mil från vår adress.

- 1 st. håltagning i yttervägg (trä, tegel eller motsvarande lättforcerat material)
- Tätning av genomföringshål i yttervägg
- Installation av inomhusdel på max. 3 meters höjd
- Installation av utomhusdel på väggkonsol (max. 1,5 meters höjd)
- Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhusdel
- Eldragning till jordat uttag eller säkerhetsbrytare inom 1 meter från inomhusdel
- Montering av kabelkanaler av plast för gas- och vätskerör på synlig yttervägg
- Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning mellan enheterna, upp till 7 meter
- Vakuumsugning
- Drifttagning
- Genomgång av funktioner och inställningar
- Allt material som behövs för ovanstående moment
- Städning samt bortforsling av emballage

Tillkommande arbete debiteras med 480:- plus moms per timma samt faktisk materialkostnad. Bortforsling av ev. gammal värmepump ombesörjs för 800:- plus moms.

Det är kundens ansvar att göra installationsplatsen tillgänglig genom att t.ex. flytta möbler, klippa ner buskage och liknande.