Priser i: 
På svenska In English
Garantitid
2 års funktionsgaranti ingår i samtliga Panasonic värmepumpar. 

Garantins giltighet förutsätter att:
Värmepumpen är installerad av en certifierad installatör, som fackmannamässigt har installerat värmepumpen i en icke-aggressiv miljö och enligt installationsanvisningen samt gällande föreskrifter.
Värmepumpen är korrekt installerad och dimensionerad för ändamålet.
Värmepumpen inte har modifierats eller reparerats på något sätt utan godkännande från oss.
Värmepumpens serienummer är läsbart och inte modifierat på något sätt.
 
Garantin omfattar
Ersättning av felaktiga komponenter samt arbetskostnad för felsökning och/eller reparation eller utbyte.

Garantins begränsningar
Garantin omfattar inte reparationer vid fel på värmepumpen som uppstått p.g.a. utomstående omständigheter, eller om värmepumpen använts fel eller på ett sätt som den inte är planerad för. Garantin omfattar inte skador som uppkommit p.g.a. misskötsel eller vårdslöshet. 

Reklamation
Kunden skall reklamera felet omedelbart då felet uppenbarat sig. I anmälan bör följande framkomma:
Värmepumpens modellbeteckning och serienummer.
Kundens namn, adress samt telefonnummer.
Beskrivning av problemet och dess uppkomst.
Kopia på installationsrapport eller motsvarande skall komma oss till handa för att reklamationen skall behandlas.

Felfri produkt
Om produkten konstateras felfri eller reparationen inte ingår i garantin har säljaren rätt att debitera skälig kompensation för hantering av reservdelar, utfört arbete eller nedlagd tid.